PROMENAD OCH GUIDNING VID SILLBÖLE JÄRNGRUVA 30.8

Tisdagen den 30 augusti kl. 18 går vi på promenad vid Sillböle järngruva i Gruvsta.
Vi får guidning av vår egen kunniga medlem Astrid Nurmivaara.
Efter promenaden får vi besöka Disa Juslins privata museum nere på Grufva gård.
Vi samlas kl. 18.00 vid parkeringen vid Gruvfogdevägen 8 (där Gruvsta kyrka förr låg).
Välkommen med på en intressant och trevlig sensommarpromenad! Ingen anmälan krävs.

 

STYRELSEN 2022

Föreningen höll sitt årsmöte 8.2.2022. Eva Helaskoski valdes enhälligt till ny ordförande. Avgående ordföranden Heini Rautoma, som inte ställde upp för omval, avtackades. Till styrelsemedlemmar återvaldes Monika Eklund, Margit Forsell-Bäckström, Lisbeth Lärka, Karin Nordberg och Raine Olander (uthyrning och fastighet). I styrelsen kvarstår Emil Nordberg (webbansvarig), Annika Rautoma (viceordförande), Johanna von Rutenberg (sekreterare) och
Tomi Ståhlberg (kassör). Heini Rautoma valdes in som ny styrelsemedlem.

 

MEDLEMSAVGIFT 2022

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2022 till 10 €/vuxen och 5 €/barn 7–15 år.
Vi skickar inbetalningsblanketten för medlemsavgiften per e-post snart, håll utkik i din mejl.

 

VANDA UF 2009–2019 FOTOBOKEN

Nu har du möjlighet att beställa ditt eget exemplar av den fina fotohistoriken med bilder från olika evenemang under det senaste årtiondet i VUF:s historia. Kontakta Malle per epost malle.larka@gmail.com eller tel. 050-338 5803 och betala in 25 € på VUF:s konto FI50 4055 2810 000317 så blir boken din!

 

MEDLEMSPOST

Från och med nu skickas medlemsbreven i första hand som e-post. Om du ändå i fortsättningen vill ha medlemsbreven som papperspost ber vi dig ringa eller skicka ett sms till sekreteraren Eva, tel. 046-851 2432. Om du använder e-post, men ännu får medlemsbrevet i den traditionella posten, ber vi dig meddela din e-postadress till info@vuf.fi.

 

NORR OM STAN R.F.

VUF har blivit medlem i Norr om Stan r.f., som är en samarbetsförening för svenskspråkiga föreningar i Vanda och norra Helsingfors. Det betyder t. ex. att vi kan annonsera om vår verksamhet i NoS:s infoblad, som kommer ut tre gånger i året. VUF-medlemmar kan beställa både det elektroniska nyhetsbrevet och infotidningen ”Det händer norr om stan” gratis på nätsidan www.nos.fi eller per e-post till info@nos.fi.