KRANSBINDNINGSKURS PÅ BJÖRKHEM lördag 19.11 kl.12-15

Efter nästa månad är det julmånad och dags att pryda den egna dörren eller glädja
någon annan med en krans. Vår egen Disa Juslin berättar hur man binder en vacker krans.
Om du äger en sekatör och/eller en limpistol så ta gärna med till kursen. Skriv namnet på dina egna verktyg så de ej blandas ihop. Inneskor eller yllesockor gläder golvet. För allt material som finns tillgängligt för kransbindningen uppbärs en materialavgift på 10 €.  En värmande kopp kaffe eller te ingår i priset och en bit Kårbölekaka. Välkommen med. Ta också grannen med. Tillsammans blir kransbindandet roligare. Anmäl dig senast 10.11 till
ordförande Synnöve Lindroos-Krause, synnove.krause@gmail.com
eller till Disa Juslin disa.juslin@gmail.com, tfn 040-5280398

Materialavgiften 10 € kan betalas på Kårböle uf kontot FI3540550016765113

 

Bok och Bit tisdag 25.10 på Björkhem

Bok och Bit betyder bokprat och knytkalas. Det går i all sin enkelhet ut på att du tar med dig en bok du läst och gärna berättar om för de andra,plus något smått och gott ätbart. Ingen annan förberedelse krävs.
Alla är hjärtligt välkomna!

 

STYRELSEN 2022

Föreningen höll sitt årsmöte 8.2.2022. Eva Helaskoski valdes enhälligt till ny ordförande. Avgående ordföranden Heini Rautoma, som inte ställde upp för omval, avtackades. Till styrelsemedlemmar återvaldes Monika Eklund, Margit Forsell-Bäckström, Lisbeth Lärka, Karin Nordberg och Raine Olander (uthyrning och fastighet). I styrelsen kvarstår Emil Nordberg (webbansvarig), Annika Rautoma (viceordförande), Johanna von Rutenberg (sekreterare) och
Tomi Ståhlberg (kassör). Heini Rautoma valdes in som ny styrelsemedlem.

 

MEDLEMSAVGIFT 2022

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2022 till 10 €/vuxen och 5 €/barn 7–15 år.
 

 

VANDA UF 2009–2019 FOTOBOKEN

Nu har du möjlighet att beställa ditt eget exemplar av den fina fotohistoriken med bilder från olika evenemang under det senaste årtiondet i VUF:s historia. Kontakta Malle per epost malle.larka@gmail.com eller tel. 050-338 5803 och betala in 25 € på VUF:s konto FI50 4055 2810 000317 så blir boken din!

 

MEDLEMSPOST

Från och med nu skickas medlemsbreven i första hand som e-post. Om du ändå i fortsättningen vill ha medlemsbreven som papperspost ber vi dig ringa eller skicka ett sms till sekreteraren Eva, tel. 046-851 2432. Om du använder e-post, men ännu får medlemsbrevet i den traditionella posten, ber vi dig meddela din e-postadress till info@vuf.fi.

 

NORR OM STAN R.F.

VUF har blivit medlem i Norr om Stan r.f., som är en samarbetsförening för svenskspråkiga föreningar i Vanda och norra Helsingfors. Det betyder t. ex. att vi kan annonsera om vår verksamhet i NoS:s infoblad, som kommer ut tre gånger i året. VUF-medlemmar kan beställa både det elektroniska nyhetsbrevet och infotidningen ”Det händer norr om stan” gratis på nätsidan www.nos.fi eller per e-post till info@nos.fi.