Aktuellt i Vanda uf

I samband med jubiléet ger föreningen ut en jubileumspublikation med texter och fotografier från de senaste 10 åren i VUF:s historia. Om du har bildmaterial t.ex. från fester och utfärder får du väldigt gärna skicka in bilderna till föreningens e-postadress info@vuf.fi

STYRELSEN 2019

Föreningen höll sitt årsmöte den 5.2.2019. Raine Olander återvaldes enhälligt till ordförande. Raine inleder sitt 25:e år som ordförande för föreningen! Till styrelsemedlemmar återvaldes Annika Rautoma, Heini Rautoma, Johanna von Rutenberg (viceordförande), Emil Nordberg och Tomi Ståhlberg. I styrelsen fortsätter Monika Eklund (kassör), Marja-Leena Lehikoinen, Karin Nordberg, Margit Forsell-Bäckström och Eva Helaskoski (sekreterare).

LÅNGFREDAGSSAMLING 19.4.2019 KL.17

Traditionell långfredagssamling i samarbete med Vanda svenska församling på Björkhem fredagen den 19. april kl. 17.00. Musikprogram och kaffeservering.

PIZZA & POP TORSDAG 9.5.2019 KL. 19

Helsingebygdens kör bjuder på en svängig konsert i samarbete med VUF på Björkhem. Inträde och pizza 10 €/person. Biljetter av koristerna, kontakta t.ex. Malle Lehikoinen, t. 050–3385803.

NORR OM STAN R.F.

VUF har blivit medlem i Norr om Stan r.f., som är en samarbetsförening för svenskspråkiga föreningar i Vanda och norra Helsingfors. Det betyder t. ex. att vi kan annonsera om vår verksamhet i NoS:s infoblad, som kommer ut tre gånger i året. VUF-medlemmar kan beställa både det elektroniska nyhetsbrevet och infotidningen ”Det händer norr om stan” gratis på nätsidan www.nos.fi eller per e-post till info@nos.fi.

MEDLEMSPOST

Styrelsen hoppas kunna skicka en så stor del av medlemsposten som möjligt per epost. Meddela gärna din epost-adress till info@vuf.fi om du vill få medlemsposten per epost. Om du hellre vill ha breven med normal post går det också bra.

MEDLEMSAVGIFTEN 2019

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 10 e för vuxna och 5 e för barn under 15 år