Aktuellt i Vanda uf


VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHEM PÅ JULTEATER OCH GLÖGG SÖNDAG 12.12 kl. 16.00

Vanda Teaterförening framför sin pjäs En julsaga och vi bjuder på glögg med juligt tilltugg. Inget
inträde och ingen förhandsanmälan, det är bara att dyka upp. Pjäsen lämpar sig för alla över 7 år.

 

ÅRSMÖTE TISDAG 8.2.2022

Föreningens årsmöte hålls tisdagen den 8 februari kl. 18.30 på Björkhem. Skriv in dagen i kalendern!

 

GRUNDKURS I SLÄKTFORSKNING I JANUARI-FEBRUARI

Nu har alla Vuf-medlemmar en unik chans att prova på släktforskning! I samarbete med Kårböle uf
ordnar vi en grundkurs i släktforskning på Björkhem. Kursen fokuserar på släktforskning online.
Lärare är fil.dr. Alexandra Ramsay.

Tid: lördagar 22.1, 29.1 och 12.2. 2022 kl. 10 – 15 (30 min. lunchpaus)

Plats: Björkhem

Pris: 30 euro för hela kursen

Utrustning: Deltagarna ska ha egen dator med

Anmälan och mera information: astrid.nurmivaara@gmail.com

Beskrivning av kursen:

”Efter avslutad kurs känner deltagarna till och kan använda de vanligaste databaserna för kyrkböcker
och mantalslängder i Finland och i Sverige. Deltagarna kan spåra släktingar som har bott i Finland
eller Sverige. De kan också grunderna i att läsa äldre handstilar som förekommer i böckerna. De har
dessutom grundläggande kunskap om informationssökning på nätet. I kursen ingår inte
datorprogram för släktforskare och sökning i litteratur behandlas enbart ytligt.
Deltagarnas datorvana ökar under kursen men alla som deltar bör kunna använda en webbläsare. På
kursen används lärarens eget material som, under kursen, finns tillgängligt för alla. Kursdeltagarna
kan ladda ner materialet för vidare studier på egen hand. En kursbok är mycket nyttig men frivillig att
skaffa.”

 

VANDA UF 2009–2019 FOTOBOKEN

Nu har du möjlighet att beställa ditt eget exemplar av den fina fotohistoriken med bilder från olika evenemang under det senaste årtiondet i VUF:s historia. Kontakta Malle per epost malle.larka@gmail.com eller tel. 050-338 5803 och betala in 25 € på VUF:s konto FI50 4055 2810 000317 så blir boken din! 

 

MEDLEMSPOST

Från och med nu skickas medlemsbreven i första hand som e-post. Om du ändå i fortsättningen vill ha medlemsbreven som papperspost ber vi dig ringa eller skicka ett sms till sekreteraren Eva, tel. 046-851 2432. Om du använder e-post, men ännu får medlemsbrevet i den traditionella posten, ber vi dig meddela din e-postadress till info@vuf.fi.

 

NORR OM STAN R.F.

VUF har blivit medlem i Norr om Stan r.f., som är en samarbetsförening för svenskspråkiga föreningar i Vanda och norra Helsingfors. Det betyder t. ex. att vi kan annonsera om vår verksamhet i NoS:s infoblad, som kommer ut tre gånger i året. VUF-medlemmar kan beställa både det elektroniska nyhetsbrevet och infotidningen ”Det händer norr om stan” gratis på nätsidan www.nos.fi eller per e-post till info@nos.fi.

 

PÅMINNELSE OM MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2021

Vi vill ännu påminna alla som inte har betalat årets medlemsavgift om att göra det. Medlemsavgiften
är 10 €/vuxen och 5 €/barn 7–15 år.