Verksamhet 2013

•Julfest med ekotema söndagen 24.11 klockan 16.00
På julfesten serveras traditionellt program  med bl.a. Lucia, julgröt och barnteater.
OBS! Ta med egen gröttallrik och en julklapp till julgubbens säck.
•Spelkväll ti 12.11 kl. 18.30
Vi spelar brädspel. Ta med egna spel. Chips-popcorn-servering.
•Bok & Bit sö 3.11 klockan 17-19. Kom och berätta och lyssna om intressanta böcker. Knytkalas.
•Dramakurs för barn och unga i åldern 8-14 år
Dramakursen  börjar sö 27.10 och pågår fyra söndagar klockan 17-19 på Björkhem. Handledare är Emma Heino. Kursens resultat visas på julfesten sö 24.11.
•Sommarresa sö 25.8 kl. 9-18 bl.a. till Jokioinens museijärnväg. Anmälan senast 14.6 till Karin Nordberg.
•Beach Party ons 12.6 kl. 18.00 vid Sillböle Vetokannas.
•Wanda FBK:s brandbilar och korvgrillning ons 22.5 från kl. 18.00.
•Långfredagssamling 29.3 kl. 17.00 med Vanda svenska församling. Björkhem. Kaffeservering.
•Ti 12.3 kl. 18.30 Minnesbilder-verkstad på Björkhem. Servering.
•Må 4.3 kl. 18.30 Minnesbilder-verkstad på Björkhem. Servering.
•Må 25.2 kl. 18.00 "Minnesbilder" med Maj Simons. Plats: Björkhem.Upplysningar Karin Nordberg. Servering.
•Årsmöte onsdag 6.2 kl. 19.00 på Björkhem. Mötet börjar med att Bengt Eriksson berättar om Vandadalen. Kaffeservering.